Άρθρα

Έναρξη ενότητας ”Ολοκληρωμένος επενδυτικός οδηγός για κρυπτονομίσματα”

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου εκκινεί στο αυτοτελές εκπαιδευτικό σεμινάριο ”Ολοκληρωμένος επενδυτικός οδηγός για κρυπτονομίσματα ” του Institute of Digital Finance. 

Σε αυτή την ενότητα διδάσκουν 8 καταξιωμένοι, αναγνωρισμένοι εισηγητές, με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο trading. Δεν διδάσκεστε απλώς θεωρητική μεθοδολογία, αλλά μοντέλα και τεχνικές που έχουν αποδεδειγμένα αποδώσει. Τόσο μεγάλη συσσωρευμένη τεχνογνωσία από πλευράς εισηγητών δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα -και όχι μόνο στα κρυπτονομίσματα, αλλά σε οποιοδήποτε χρηματιστηριακό σεμινάριο, για οποιαδήποτε αγορά. Χρήσιμο όχι μόνο για ιδιώτες traders, αλλά και γι’ αυτούς που σκοπεύουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο των επενδύσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2022

Τετάρτη 26/10 – Βασίλης Παζόπουλος
Στρατηγικές επενδύσεων και οικονομικοί κύκλοι. Με ποιο τρόπο επηρεάζουν οι μακροοικονομικές
συνθήκες. Το μοντέλο του Plan B και της καμπύλης S.
Σάββατο 29/10 – Τσικούρας Αποστόλος
Αξιοποίηση πληροφοριών μέσα από την on chain analysis. Οι βασικές τάσεις προσφοράς και
ζήτησης.
Τετάρτη 2/11 – Τσικούρας Αποστόλος
Το sentiment των hodlers, το πλήθος των πορτοφολιών, οι εισροές και εκροές από τα
ανταλλακτήρια. Σύγκριση φάσεων και τάσεων της αγοράς
Σάββατο 5/11 – Βανδόρος Αλέξης
H ψυχολογία του trading. Μέθοδοι και τεχνικές για να έχουμε ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση,
αυτοπειθαρχία.

Τετάρτη 9/11 – Αθανασίου Αντώνης

Εισαγωγή στην Τεχνική ανάλυση: Βασικές έννοιες, ανάγνωση κεριών, αναγνώριση στήριξης/αντίστασης. Δομή της αγοράς, ταλάντωση, τάση και αντιστροφής τάσης, εύρη, αποκλίσεις, επιστροφή στη διάμεσο κ.α.

Σάββατο 12/11 Αθανασίου Αντώνης
Μοτίβα διαγραμμάτων: Κανάλια, σημαίες, τρίγωνα, σφήνες κ.α.
Βασικοί πλευρικοί και τασικοί δείκτες όπως RSI, MACD, Volume Profile κ.α. Μέθοδος Fibonacci, Elliot Waves, Διανομή-Συσσώρευση

Σάββατο 19/11 Αθανασίου Αντώνης
Κατανόηση και χρήση του Open Interest, των Funding Rates, Liquidations, CVD. Προχωρημένες έννοιες: Ανισορροπίες (Premium, Equilibrium, Discount), Μεταβλητότητα, Απορρόφηση, Μπλοκ εντολών, Ρευστότητα και περιοχές ρευστότητας

Τετάρτη 23/11  Αθανασίου Αντώνης
Προχωρημένα συστήματα τεχνικής ανάλυσης, στρατηγικές και ψυχολογία trading, συχνά λάθη, tips & tricks. Επανάληψη και επίλυση αποριών.

Σάββατο 26/11 Μαυρουδής Σίμος
Παρουσίαση σημαντικών εννοιών που αφορούν στη διαχείριση επενδυτικών κινδύνων. Η
αναγνώριση της υποκειμενικότητας των επενδυτικών στόχων και αναγκών. Αναδιάρθρωση,
συχνότητα και ισοδύναμο χαρτοφυλάκιο.
Τετάρτη 30/11 Μαυρουδής Σίμος
Ο λόγος απόδοσης-κινδύνου. Μέτρηση και στατιστικά μεγέθη. Ελαχιστοποίηση κινδύνου.
Ποσόστωση και απόδοση. Χρονοσειρές. Παράγοντες μεταβλητότητας.
Σάββατο 3/12 Μαυρουδής Σίμος
Η προσέγγιση σοβαρής διαχείρισης χαρτοφυλακίου υπό το πρίσμα της μέτρησης κινδύνων, χωρίς
τη χρήση πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων
Τετάρτη 7/12 Κατημερτζής Γιώργος
Ανάλυση, αξιολόγησης και προοπτικές των βασικότερων κρυπτονομισμάτων. Ποια είναι τα red
flugs και τα δυνατά σημεία
Σάββατο 10/12 Κατημερτζής Γιώργος
Μεθοδολογία σύγκρισης των crypto projects και διάρθρωση χαρτοφυλακίου
Τετάρτη 14/12 Μίγγος Μιχάλης
Αυτοματοποιημένα συστήματα trading για όλους, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις πληροφορικής.
Σάββατο 17/12 Μίγγος Μιχάλης
Παραδείγματα αυτοματοποιημένου trading
Τετάρτη 21/12 Κορφιάτης Φίλιππος

Λογιστικά ζητήματα, προσδιορισμός φόρων, επαναπατρισμός κερδών

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *